Podium jest nasze! Wyniki rankingu Perspektyw

Podium jest nasze! Wyniki rankingu Perspektyw

Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w zestawieniu najlepszych uczelni akademickich w Polsce. Kierunki naszego wydziału uplasowały się odpowiednio: na pierwszym miejscu - inżynieria biomedyczna oraz automatyka i robotyka wraz z mechatroniką na drugim miejscu. To już siódmy raz z rzędu, kiedy znajdujemy się na trzecim stopniu podium w rankingu szkół wyższych, a po raz osiemnasty z rzędu – na pierwszym miejscu wśród uczelni technicznych. Tradycyjnie przed nami są tylko Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński (w tym roku ex aequo na pierwszym miejscu).

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest PW, w tym roku uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowaWarunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.

Ranking Kierunków Studiów, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się z 12 lub13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: PrestiżAbsolwenci na rynku pracyPotencjał akademickiPotencjał dydaktycznyPotencjał naukowyUmiędzynarodowienie. W tym roku zestawienie obejmuje 74 główne kierunki lub grupy kierunków studiów.

Rankingi przygotowuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Nad prawidłowością sporządzania zestawień czuwa kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera.

Pełne wyniki są dostępne na stronie 2023.ranking.perspektywy.pl.

Perspektywy_Inżynieria biomedyczna_2023