Program stypendialny „New Technologies for Women – Ukraine”

Program stypendialny „New Technologies for Women – Ukraine”

Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma Intel - w ramach wieloletniej współpracy na rzecz zwiększenia udziału kobiet w branży nowych technologii - ruszają z drugą edycją programu stypendialnego dla dziewczyn w STEM (science, technology, engineering, mathematics). Program skierowany jest do kształcących się na terenie Polski ukraińskich studentek, doktorantek i absolwentek szkół średnich (rozpoczynających jesienią 2023 studia techniczne), które z powodu trwającej na Ukrainie wojny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

Na program składają się:

  – 10-miesięczne stypendium finansowe w wysokości 12 000 zł brutto (wypłacane w dwóch ratach), – warsztaty z umiejętności technicznych i miękkich z ekspertami Intel Technology Poland, – sesje doradztwa zawodowego oraz udział w mentoringowym Programie Buddies, oraz bezpłatny udział w Perspektywy Women in Tech 2024 - największym w Europie i Azji wydarzeniu dla kobiet w STEM, Tech & IT. Do programu  “New Technologies for Women - Ukraine” mogą aplikować: 

  • pochodzące z Ukrainy studentki oraz doktorantki kształcące się na polskich uczelniach technicznych i uniwersyteckich na kierunkach STEM (lista uczelni i kierunków),
  • pochodzące z Ukrainy absolwentki liceum, rozpoczynające studia w obszarze STEM w roku akademickim 2023/2024,
  • kandydatki powinny znać język angielski w stopniu komunikatywnym,
  • posiadać status studentki/doktorantki przez cały następny rok akademicki,
  • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studentki/doktorantki.

Rekrutacja do programu “New Technologies for Women - Ukraine” jest dwuetapowa i składa się z następujących części: 

  • ETAP I (od 14 czerwca do 25 sierpnia 2023) – przyjmowanie wniosków on-line poprzez formularz elektroniczny na stronie Projektu: www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/  oraz weryfikacja formalna wniosków.
  • ETAP II (do 8 września 2023) – wyłonienie 50 laureatek w drodze konkursu zgłoszeń

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 25 sierpnia 2023 r. Więcej o programie:  www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/