Rejestracja – wrzesień 2018 r.

Rejestracja – wrzesień 2018 r.

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz studia II stopnia

Harmonogram postępowania rejestracyjnego na Wydziale Mechatroniki

 

17.09.2018 – ostatni dzień składania podań o:

  • rejestrację → dot.tylko osób nieposiadających wystarczającej liczby punktów ECTS
    i niespełniających warunków rejestracji zgodnie z Uchwałą RW  nr 26/2018
  • przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (studenci ostatniego semestru studiów)→ dot. tylko osób, które zaliczyły wszystkie przedmioty wymagane planem studiów

 

Podania są do pobrania na stronie USOS (zakładka: Moje jednostki/dokumenty do pobrania)

Uwaga: prosimy o bieżące sprawdzanie zaliczeń w systemie USOS i ewentualną weryfikację niezgodności
w pierwszej kolejności z prowadzącym zajęcia

18.09.2018 28.09.2018 - trwa rejestracja (Dziekanat nieczynny)

Uwaga: wyniki rejestracji będą dostępne w systemie USOS (po zalogowaniu na indywidualne konto studenta)

25.09.2018 – odwołania od decyzji rejestracyjnej do Prodziekana ds. Studiów (dr inż. Adama Styka)

w godz. 10:00 – 12:00

26.09.2018 – odwołania od decyzji rejestracyjnej do Dziekana Wydziału (prof. dr hab. Natalii Golnik)

w godz. 10:00- 11:00 pok. 121

po uprzednim złożeniu w Sekretariacie Dziekana podania „ odwołanie od decyzji skreślenia” wraz z merytorycznym uzasadnieniem.