Rusza nabór do programu ATHENS - deadline 30 stycznia 2024 r.

Rusza nabór do programu ATHENS - deadline 30 stycznia 2024 r.

W dniach od 16 do 30 stycznia 2024 r. będzie trwał nabór kandydatów na wyjazd w ramach programu ATHENS. Oferta kursów na sesję marzec 2024 zostanie opublikowana w dniu rozpoczęcia naboru. Najbliższa sesja Programu ATHENS odbędzie się w dniach 16-23 marca 2024 r. Link do rejestracji: http://athensnetwork.eu/ Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu.

Program ATHENS ma na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymioraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie uczestniczy w nim 15uczelni z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii,Turcji, Węgier i Włoch. Najbliższa sesja Programu ATHENS odbędzie się w dniach 16-23 marca 2024 r.

Składa się ona z intensywnego kursu (30 godzin), programu kulturalnego European Dimension Activities (10 godzin). Za każdą sesję uzyskasz 2-3punkty ECTS. Uczestnictwo jest bezpłatne, koszty podróży i utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Athens

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?
1. Wypełnij formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy.
2. Wydrukuj i podpisz formularz rejestracyjny oraz Student Commitment.
3. Dostarcz formularz rejestracyjny z podpisem i pieczątką dziekana lub prodziekana ds. studenckich do 31 stycznia 2024 r. do Biura Programu Erasmus+, ul. Noakowskiego 18, pok.610 (6 piętro).

Więcej szczegółów:
http://athensnetwork.eu/
Kontakt: Joanna Gołębiowska,
Koordynator Programu ATHENS,
e-mail: athens@pw.edu.pl