Spotkanie informacyjnie dotyczące organizacji studiów II stopnia

Spotkanie informacyjnie dotyczące organizacji studiów II stopnia

Spotkanie odbędzie się w formie wirtualnej 01.10.2023 o godzinie 17:00 w aplikacji Teams - link do spotkania.

ID spotkanie: 395 343 991 762 

Kod dostępu: dbnRdc