Stypendia dla wybitnych młodych naukowców z Mechatroniki

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców z Mechatroniki

Piętnaścioro badaczy z Politechniki Warszawskiej znalazło się wśród stypendystów Ministra Edukacji i Nauki. Wśród stypendystów znaleźli się również naukowcy z naszego Wydziału: dr inż. Marcel Młyńczak oraz dr inż. Piotr Zdańkowski. Obu Panom serdecznie gratulujemy.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków. Były one oceniane przez ekspertów z Zespołu doradczego. Stypendia otrzymało 217 młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz mają imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Grafika