Sukces!

Sukces!

Nasza Studentka, świeżo obroniona mgr inż. Dominika Kopala, bierze czynny udział w rozwoju jedynego na świecie otwartego oprogramowania do modelowania układów mikrofalowych
metodą elementów skończonych. Wyniki swojej pracy dyplomowej zaprezentowała właśnie podczas międzynarodowego seminarium w Espoo w Finlandii. Jej praca potwierdza, że oprogramowanie Elmer FEM, jako jedyne na świecie otwarte oprogramowanie, umożliwia modelowanie komór mikrofalowych stosowanych w przemyśle.