XII edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2022/2023”

XII edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2022/2023”

Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług. Ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki. Konkurs adresowany jest do podmiotów gospodarczych i naukowo-badawczych, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

Konkurs obejmuje następujące kategorie nowatorskich produktów i rozwiązań:
1) Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo
2) Ekologia i efektywność energetyczna
3) Energetyka, elektrotechnika
4) Górnictwo i hutnictwo
5) Informatyka, oprogramowanie
6) Automatyka
7) Mechanika, maszyny i urządzenia
8) Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia
9) Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna
10) Technika wojskowa
11) Logistyka, transport, komunikacja
12) Włókiennictwo, inżynieria materiałowa
13) Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym

Regulamin konkursu wraz z materiałami zgłoszeniowymi jest dostępny na stronie: www.laurinnowacyjnosci.pl