XXXIII KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

XXXIII KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

Uprzejmie informujemy, że w 2023 roku odbędzie się XXXIII Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych. Celem Konkursu jest Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

Uczestnictwo: Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć. Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2022/2023.

Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:

  • pracę dyplomową, w wersji elektronicznej - przesłaną za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/qdYkHmLVeUK6mk457
  • opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej, również przesłane w formie elektronicznej,
  • w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,
  • ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę (zał. nr 1), przesłaną w wersji elektronicznej,

Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród, tj. 15.12.2023 podczas uroczystości zorganizowanej w zależności od sytuacji w trybie stacjonarnym, lub też w formie telekonferencji 3. Zgłaszanie prac: Prace wraz z dokumentacją wymienioną w pkt. 2 należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą formularza: https://forms.gle/qdYkHmLVeUK6mk457 PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 16 października 2023. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 15 grudnia 2023 na zebraniu PKME SEP zorganizowanym w zależności od sytuacji w trybie stacjonarnym, lub też w formie telekonferencji.

Informacje o konkursie dostępne są także na stronie WWW: https://pkmesep.wixsite.com/pkme/xxxiii-edycja