Dla Kandydatów

Ważne informacje:

Warunki przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia oraz kryteria kwalifikacji kandydatów są jednolite w skali uczelni i można się z nimi zapoznać na stronach Politechniki.

Warunki przyjęcia kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia.

W pierwszej kolejności należy jednak zarejestrować się w systemie informatycznym: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Warto zajrzeć również na Portal Kandydata PW

 

Akcja rekrutacyjna na studia rozpoczynające się w październiku jest prowadzona:

  • dla studiów stacjonarnych – od początku czerwca i kończy się w lipcu,
  • dla studiów niestacjonarnych – od początku sierpnia i kończy się w połowie września.

Akcja rekrutacyjna na studia rozpoczynające się w lutym jest prowadzona:

  • od początku stycznia i kończy się w połowie lutego.

 

Poradnik dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej

Maturzyści i maturzystki, macie przed sobą ważną decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. 

Aby pomóc Wam odnaleźć się w nowej, studenckiej rzeczywistości, przygotowaliśmy publikację “Poradnik dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej”. 

Znajdują się w niej porady absolwentów PW odnośnie wyboru kierunku, refleksje o pierwszych chwilach na studiach oraz o tym, co Uczelnia oferuje oprócz studiów na najwyższym poziomie.

Zamieściliśmy w niej także podstawowe informacje o Uczelni, z opisem i odnośnikami do jednostek PW. Serdecznie Was zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności Politechniki Warszawskiej!

 

Jak może wyglądać kariera zawodowa po Mechatronice? Poznajcie historię naszych Absolwentów.