Jubileusz Prof. dr. inż. Eugeniusza Ratajczyka!

Jubileusz Prof. dr. inż. Eugeniusza Ratajczyka!

Szanowny Panie Profesorze

W imieniu społeczności akademickiej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz własnym, mam zaszczyt przekazać Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje wraz z wyrazami najwyższego uznania i szacunku z okazji pięknego Jubileuszu 90 UrodzinZ wyrazami szacunku

Prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski

Na szczery podziw zasługuje rozległa i obfitująca w istotne dokonania działalność akademicka Pana Profesora, którą rozpoczął Pan w 1957 roku w Katedrze Metrologii Technicznej Politechniki Warszawskiej i niestrudzenie kontynuował w naszej Uczelni przez ponad sześć dziesięcioleci.

Zamiłowanie do badań naukowych i niepospolita aktywność Pana Profesora w dziedzinie metrologii zaowocowały powstaniem na naszym Wydziale wielu innowacyjnych urządzeń pomiarowych. Wpłynął Pan wybitnie na rozkwit wiedzy i badań z zakresu maszyn i robotów pomiarowych, przyczyniając się osobiście do szerokiego wdrożenia technik współrzędnościowych w przemyśle polskim.

Zdobył Pan Profesor wielkie uznanie w środowisku naukowym, czego dowodzą odpowiedzialne i zaszczytne funkcje pełnione nie tylko w naszej Uczelni, ale także w Polskiej Akademii Nauk, radach konsultacyjnych i wydawnictwach naukowych. Ta działalność Pana Profesora zaowocowała integracją środowiska metrologów w naszym kraju.

Jako Dziekan Wydziału Mechaniki Precyzyjnej i następnie Mechatroniki – łącznie aż przez trzy kadencje – rozbudował Pan Profesor imponująco Gmach Wydziału i umocnił pozycję naszej jednostki w strukturze Uczelni i światowej nauce. Dokonania Pana Profesora w tej mierze są nie do przecenienia.

Serdecznie dziękuję za znamienity wkład w rozwój metrologii oraz za ofiarną i owocną pracę na rzecz Wydziału Mechatroniki – zarówno w okresie przed, jak i po zmianie nazwy. 

Z okazji urodzinowego święta, proszę przyjąć najlepsze życzenia pomyślności osobistej, satysfakcji z osiągnięć własnych i dumy z dokonań następców, a przede wszystkim – wielu szczęśliwych lat życia w znakomitym zdrowiu.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski