Szkolenia i kursy

KURSY Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Celem zadania  jest podniesienie kompetencji studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie znajomości języków obcych oraz umożliwienie im uzyskania renomowanego certyfikatu potwierdzającego znajomość j. angielskiego (CAE lub IELTS).

W ramach projektu prowadzone są  kursy przygotowujące do zdania wybranego egzaminu:

  • Certificate in Advanced English (CAE) – dla studentów studiów stacjonarnych, którzy chcieliby uzyskać stosowne potwierdzenie umiejętności językowych certyfikatem rozpoznawanym na rynku pracy, Certyfikat CAE otwiera możliwość podjęcia studiów i szkoleń za granicą.
  • IELTS ACADEMIC – dla studentów studiów stacjonarnych przed wyjazdem zagranicznym, którzy stoją przed koniecznością udokumentowania swojej znajomości języka akademickiego tymże certyfikatem (warunek wyjazdu zagranicznego).

SZCZEGÓŁY

 

PRODUCT DEVELOPMENT PROJECT (PdP)

PdP jest kursem zapoczątkowanym dwadzieścia dwa lata temu w Aalto University w Helsinkach (Finlandia). Obecnie jest koordynowany przez Aalto Design Factory (http://pdp.fi)  wraz z partnerami z całego świata. W poprzedniej edycji (2018/2019) brały udział uniwersytety z: Polski, Stanów Zjednoczonych, Australii, Brazylii, Estonii, Indii, Korei, Łotwy i Portugalii. PdP jest skierowany do studentów inżynierii, wzornictwa przemysłowego oraz szkół biznesu, ale uczestnikami mogą być także studenci innych kierunków. Kurs oparty jest o innowacyjne metodyki kształcenia takie jak problem based learning oraz design thinking. Wyzwania projektowe zlecane są przez partnerów biznesowych. Projekt obejmuje zazwyczaj fazy: planowania, research’u, tworzenia koncepcji, podejmowania decyzji, komputerowego wspomagania projektowania i rozwoju, prototypowania, montażu i testowania. Wynikiem projektu jest w pełni funkcjonalny prototyp produktu. Fazy projektu prototypowania, montażu i testowania są silnie związane z praktycznym doświadczeniem w uczeniu się. Ważnym założeniem programu PdP jest to, że zespoły projektowe są międzynarodowe, tworzone są we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Aalto oraz uniwersytetem zdalnym (w tym przypadku Politechnika Warszawska). Dzięki takiemu połączeniu, osoby należące do zespołu są co najmniej 2 narodowości, a w praktyce, ze względu na szeroką współpracę uniwersytetu Aalto z innymi uczelniami z całego świata, liczba narodowości jest większa. Ponadto zakłada się, że wybrani absolwenci kursu opiekują się i służą swoim doświadczeniem uczestnikom kolejnych edycji kursu. Działania odbywają się przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tym samym wpisując się w tzw. trzecią misję uczelni i są elementami długofalowej strategii uczelni wsparcia studentów w nabywaniu odpowiednich kompetencji.

SZCZEGÓŁY