Tutoring czyli nauczanie nowoczesne

Czym jest tutoring?

Tutoring na stałe zagościł na Wydziale Mechatroniki PW. Już od 2 lat studenci mają możliwość skorzystania z wyjątkowej formy nauczania, jaką jest budowanie indywidualnej relacji nauczyciela (tutora) ze studentem (podopiecznym, tutee). Tutoring to spotkanie człowieka z człowiekiem. To relacja, do której obie strony wnoszą wszystko, co do tej pory zgromadziły – swoje wartości, talenty, cele.

Tutoring by nie tracić czasu

Idąc na studia magisterskie już wiedziałam co mnie interesuje, a na co nie chcę tracić czasu. Dzięki systemowi tutorskiemu mogłam zrezygnować z części przedmiotów, które do tej pory były obowiązkowe dla mojej specjalizacji i zamiast nich dobrać zajęcia lepiej dopasowane do moich potrzeb. Większa dowolność wyboru przedmiotów, to też duże ułatwienie podczas wymiany studenckiej Erasmus+. Wcześniej, bardzo trudno było uzyskać pełną zgodność programową z uczelnią goszczącą. Wiele osób nie decydowało się przez to na wyjazd. Ja, w systemie tutorskim, nie musiałam się tym w ogóle martwić. A doświadczenia mieszkania w Kraju Basków i studiowania na Mondragon Unibertsitatea nie oddałabym za nic! 

Historia tutoringu

Wspominając historię tutoringu warto odwołać się do jej długiej tradycji osadzonej w XVII-wiecznej Anglii. Jak pisze profesor Zbigniew Pełczyński tutoring: „był odpowiedzią na brak powszechnego systemu szkolnictwa w tym państwie”*. Za pierwszych tutorów przyjmuje się prywatnych nauczycieli prowadzących edukację synów biedniejszej części szlachty. Dość szybko okazało się, że uczniowie kształceni w ten sposób nie odstają poziomem nauki od uczestników wysokopłatnych wykładów na uniwersytetach. Z tego też powodu w 1870 roku tutoring wprowadzono jako powszechną metodę kształcenia. 

Tutoring to różnorodność, a zarazem spójność

System tutorski pozwolił mi na szybkie dokształcenie się w obszarach, które już wcześniej mnie najbardziej interesowały, ale nie były one tematem przewodnim poprzednich etapów mojej edukacji. Dzięki niemu mogłem łatwo dopasować mój plan studiów nie tylko pod względem moich zainteresowań, ale i uwzględniając czas na zajęcia pozauczelniane.

Tutoring w praktyce

Wybór tutora następuje w przeciągu pierwszych trzech tygodni pierwszego semestru. Przed podjęciem decyzji student ma możliwość zapoznania się z profilami potencjalnych prowadzących na stronie internetowej Wydziału oraz odbycia indywidualnych rozmów podczas przeznaczonych do tego okienek czasowych. Po dokonaniu wyboru student składa wniosek, który rozpatrywany jest indywidualnie przez samego tutora.

Tutoring to elastyczność

Studia tutorskie zachęciły mnie do podjęcia studiów II stopnia na Wydziale Mechatroniki. Co takiego wydało mi się atrakcyjne w tej formie studiów? Dowiedziałam się, że oprócz kilku obowiązkowych przedmiotów będzie możliwość indywidualnego wybrania przedmiotów oraz dosyć dowolnego ułożenia planu zajęć na przestrzeni trzech semestrów. Bardzo cenna wydała mi się możliwość współpracy przez cały czas trwania studiów z tutorem i otrzymywania jego wsparcia. Nie zawiodłam się.

Kim jest tutor?

Tutorzy nie zajmują się jedynie ograniczonym przez przedmiot zajęć tematem, ale wspierają studentów w rozwijaniu ich indywidualnych umiejętności, doradzają w wyborze kierunków
i przedmiotów, pomagają w działaniach naukowych, a nawet przychodzą z pomocą w kłopotach administracyjnych. Ich najważniejszą rolą jest jednak trafne rozpoznanie potencjału człowieka, z którym pracują i na tej podstawie wspólne wyznaczenie jego ścieżki rozwoju naukowego.

Harmonogram

Podczas tutoringu student wspólnie z nauczycielem wybiera swój indywidualny plan studiowania. Dobiera do niego przedmioty związane z pracą dyplomową oraz tematyką istotną z punktu widzenia jej realizacji. Plan ten powinien zostać ustalony dla całych studiów już na początku współpracy. Istnieje jednak możliwość jego ewentualnej co semestralnej aktualizacji (do końca każdego pierwszego tygodnia semestru).