Karty obiegowe

IMG_3299

Podpis na karcie obiegowej można uzyskać po rozliczeniu się z Bibliotekami PW, tj. po zwrocie książek, rewersów międzybibliotecznych oraz uregulowaniu ewentualnych opłat.

Rozliczenie Karty obiegowej można dokonać

  • po uruchomieniu przez dziekanat elektronicznej obiegówki w systemie USOS.
  • osobiście w Bibliotece Wydziałowej (dla użytkowników nie objętych systemem USOS).

Podpisanie karty obiegowej skutkuje zamknięciem konta bibliotecznego.