Korzystanie z Biblioteki

IMG_3327

Użytkownicy Biblioteki korzystają z jej zbiorów na podstawie legitymacji (studenci, doktoranci) lub karty bibliotecznej (pracownicy). Zbiory udostępniane są na miejscu oraz na zewnątrz.

Zbiory biblioteczne są ogólnodostępne, jednak użytkownicy spoza Politechniki Warszawskiej mogą korzystać z nich tylko na miejscu.

Książki wypożycza się i przedłuża osobiście - nie ma możliwości zamawiania oraz prolongaty wypożyczeń przez Internet.

Biblioteka rejestruje oraz udostępnia swoje zbiory w ramach zintegrowanego systemu Biblioteczno-Informacyjnego ALEPH.

IMG_0826

Użytkownicy biblioteki mogą również korzystać on-line z książek elektronicznych, pełnotekstowych czasopism oraz bibliograficzno-abstraktowych baz danych.

Studenci oraz pracownicy mają możliwość wypożyczania zbiorów z bibliotek warszawskich uczelni wyższych. Uprawnienia do tej usługi nadaje Wypożyczalnia Studencka BG PW (Gmach Główny PW, parter, pok.71) - szczegółowe informacje o systemie BiblioWawa.

Nowości i nabytki książkowe Biblioteki Wydziału Mechatroniki dostępne są w katalogu Biblioteki Głównej

Za pośrednictwem poczty elektronicznej można zadawać pytania dotyczące księgozbioru, czasopism, baz elektronicznych
oraz proponować zakup książek (wraz z uzasadnieniem).

E-mail: biblioteka.mchtr@pw.edu.pl