Opłaty

IMG_3294

Niedotrzymanie terminu zwrotu książek powoduje automatyczną blokadę konta bibliotecznego oraz naliczanie opłaty w wysokości 0,30 zł za każdy dzień przetrzymania egzemplarza.

Opłaty biblioteczne należy regulować wyłącznie z konta bibliotecznego (system PayU).

Po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne użytkownik możne dokonać opłaty za przetrzymane książki, zarówno te, które jeszcze nie zostały zwrócone, jak i te, które zostały oddane do biblioteki już wcześniej. Płatności dokonywana jest przy pomocy konta PayU lub karty kredytowej.

Należności za przetrzymane książki wypożyczone z różnych lokalizacji (Biblioteki Głównej, bibliotek wydziałowych i instytutowych) należy opłacić osobno dla każdej lokalizacji.

Opcja „Zapłać Online” znajduje się na koncie bibliotecznym w zakładce „Wypożyczenia” (książki przetrzymane – niezwrócone) oraz w zakładce „Opłaty” (książki zwrócone).