Zapisy

IMG_3355

Zapisanie się do Biblioteki uprawnia użytkownika do korzystania z Systemu Bibliotecznego (zarówno Biblioteki Wydziałowej jak i Biblioteki Głównej wraz z Filiami).

Zapisu można dokonać osobiście w Bibliotece lub poprzez aktywację on-line - opcja dostępna dla studentów, pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych
i dydaktycznych, których dane wraz z adresem mailowym znajdują się w systemie USOSweb PW

Dla studentów oraz doktorantów PW kartą biblioteczną 
jest Elektroniczna Legitymacja Studencka, która zostaje aktywowana w momencie zapisu do Biblioteki PW. Pozostałe grupy uprawnionych do zapisu użytkowników otrzymują kartę biblioteczną wydawaną przez Bibliotekę Główną oraz Bibliotekę Terenu Południowego (ul. Narbutta 86).

Karty bibliotecznej/elektronicznej legitymacji studenta nie można pożyczać ani udostępniać innym osobom.

Posiadanie aktywnej karty bibliotecznej uprawnia do: