Aktualności

NCBR przeznacza 200 mln zł na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Przedmioty prowadzone zdalnie na Wydziale Mechatroniki

Zgodnie par. 2 ust.2 zarządzenia nr 16/2020 Rektora Politechnika Warszawskiej z dn. 11.03.2020, od dnia 23.03.2020 r. Wydział Mechatroniki przystępuje do zdalnej realizacji wykładów i zajęć wymienionych w poniższych załącznikach:

Zmarła prof. dr hab. Natalia Golnik

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 marca 2020 r. zmarła Nasza Pani Dziekan.

UWAGA !!!

Zawieszone zajęcia dydaktyczne od 12.03.2020 do 25.03.2020

Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akad. 2020/21

Uprzejmie informujemy, że do 31.03.2020 r. w systemie USOS będzie trwać rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

MIERZYSZ WYSOKO I CHCESZ ZOBACZYĆ, JAK PRACUJĄ NAJLEPSI?

Zapraszamy na job shadowing do Zakładu Produkcyjnego Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. w Radzyminie k/Warszawy. 

30-ta rocznica śmierci śp. Prof. Henryka Treberta

W dniu 12.03.2020 r. mija 30-ta rocznica śmierci twórcy Wydziału Mechaniki Precyzyjnej obecnie  Mechatroniki

Zapraszamy do udziału #PowiedzPW: Inkubator Innowacyjności PW!

Pomimo trudnej sytuacji CZIiTT PW wciąż pracuje nad tym, by swoje działania uczynić bardziej efektywnymi. Zależy nam na opiniach studentów i doktorantów PW dotyczących INICJATYW BIZNESOWYCH czy STARTUPÓW na naszej uczelni, by móc uwzględnić je w naszych przyszłych działaniach. 

Studenci IV Semestru Studiów Stacjonarnych I stopnia WYDZIAŁU MECHATRONIKI

Rozpoczęcie zajęć z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2: 03.03.2020

Inteligentny Monitoring Bezpieczeństwa Obiektów – Platforma IMBO

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej zrealizował projekt: Inteligentny Monitoring Bezpieczeństwa Obiektów (IMBO), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 819 105,50 PLN,

w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 977 438,72 PLN.

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - nabór kandydatów do projektu BiOpTo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów do projektu BiOpTo: Tomograficzny mikroskop fazowy do zastosowań w biomedycynie

Rekrutacja na semestr letni 2019/2020

W semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 będzie przeprowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów:

- automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa;

- mechatronika;

- inżynieria biomedyczna;

               Na wszystkich kierunkach studia będą realizowane wg. systemu tutorskiego bez specjalności

NCN OPUS PROJECT – CALL FOR APPLICATIONS FOR MASTER STUDENT POSITION

Warsaw University of Technology Institute of Micromechanics and Photonics announces a call for Master Student position (1) within the NCN OPUS Project: “Numerically advanced phase and amplitude demodulation for optical interference microscopy and tomography” (Principal Investigator: Maciej Trusiak, PhD).

NCN OPUS: FovHolo: „System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia”

W ramach projektu OPUS: FovHolo: „System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia” kierowanego przez dr hab. Tomasza Kozackiego został rozstrzygnięty konkurs na Stypendium naukowe, na stanowisko doktoranta został wybrany mgr inż. Rafał Kukołowicz.

Kalendarium egzaminu B2 dla studentów niestacjonarnych

Sesja zimowa roku akademickiego 2019/2020

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW” 2019/2020

Od roku akad. 2019/2020, w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW”, Politechnika Warszawska prowadzi indywidualną opiekę tutorską nad laureatami olimpiad przedmiotowych i in. o zasięgu krajowym i międzynarodowym, którzy zdecydowali się podjąć studia I stopnia w PW. 

Ofiary zbrodni katyńskiej - konferencja naukowa w PW

„Ofiary zbrodni katyńskiej - studenci, absolwenci i wykładowcy Politechniki Warszawskiej” - to tytuł interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-14.00 w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa czasowa oraz wernisaż fotografii.

Training - Crisis and Risks Engineering for Transport Services (CRENG)

W dniach 25 listopada 2019 r. - 6 grudnia 2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbędzie się spotkanie w ramach projektu „Inżynieria Kryzysowa i Ryzyka w usługach transportowych” („Crisis and Risks Engineering for Transport Services” - CRENG) w ramach programu ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education. Liderem projektu jest Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

LEKTORATY JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY poziom B2+ dla studentów II stopnia Wydziału Mechatroniki

organizowane przez Studium Języków Obcych w semestrze zimowym 2019/2020

Język angielski dla studiów niestacjonarnych - organizacja zajęć

Język angielski – semestr zimowy 2019/2020

Informacja o grupach i salach