Aktualności

Aleksandra Martynowicz, studentka Wydziału Mechatroniki reprezentantką Forum Studentów

Środowisko studentów Politechniki Warszawskiej będzie reprezentowane w organach zarządzających konsorcjum ENHANCE. 

Humanoid zdobywcą nagrody Koła Naukowego Roku w konkursie StRuNa 2020

– Nagroda w StRuNie jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem – komentuje Adrian Stolarski, Przewodniczący KN Humanoid.

Laureaci Złotej Kredy 2020

Po raz jedenasty studenci Politechniki Warszawskiej wyróżnili najlepszych wykładowców. Kto zdobył Złotą Kredę na Mechatronice?

Profesura doktora habilitowanego inżyniera Leszka Sałbuta! Gratulujemy!!!

Postanowieniem z dnia 28 września 2020 Pan Prezydent RP dr Andrzej Duda nadał Panu dr. hab. inż. Leszkowi Sałbutowi z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki (IMiF) tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej oraz w życiu osobistym.

Przypominamy o zmianie planu zajęć

W najbliższy piątek 13.11.2020 r.  zajęcia odbywać się będą zgodnie ze środowym planem zajęć.

Finaliści konkursu StRuNa 2020

Koło Naukowe Humanoid oraz projekty studentów z Koła Naukowego Robotyków, WUT Racing i zespołu MedBiz Innovations Program znalazły się w finale dziesiątej edycji ogólnopolskiego konkursu StRuNa.

Druga edycja konkursów na granty badawcze w ramach POB-ów

Do 30 listopada 2020 roku można składać wnioski w drugiej edycji konkursów Centrów Badawczych Priorytetowych Obszarów Badawczych. Konkursy to jedno z działań Politechniki Warszawskiej w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". 

Ku pamięci

Początek listopada to czas refleksji i zadumy. Kierując tego dnia swoje myśli ku zmarłym z naszych rodzin, pamiętajmy również o Profesorach, Nauczycielach Akademickich oraz Współpracownikach z naszego Wydziału. Tych, którzy już odeszli, ale wciąż są żywi w naszej pamięci.

Pamiętamy
Społeczność Wydziału Mechatroniki

Przedstawiciele Wydziału we władzach Rad Naukowych Dyscyplin w kadencji 2020-2024

Serdecznie gratulujemy prof. dr. hab. inż. Robertowi Sitnikowi, prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Kozackiemu, dr hab. inż. Monice Kwacz oraz dr. hab. inż. Piotrowi Tulikowi!

Przysposobienie biblioteczne do 30.10.2020

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego w terminie przewidzianym dla swojego wydziału, mogą wykonać kurs do 30 października włącznie. Studenci, którzy nie mają podpiętego szkolenia w USOS muszą zapisać się na kurs biblioteczny samodzielnie.

"Puls Biznesu" dla studentów i pracowników PW

Dzięki współpracy Biura Karier PW z Wydawcą „Pulsu Biznesu” oraz PKN Orlen (Sponsor akcji) studenci i pracownicy naszej uczelni otrzymują bezpłatny dostęp do cyfrowej subskrypcji “Pulsu Biznesu”.

Opłata za powtarzane zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

W związku z epidemią COVID-19 wysokość opłat za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych obniża się o 50%.

Fundusze strukturalne, międzynarodowe i krajowe

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną oraz wsparciem działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne PW w procesie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i edukacyjnych finansowanych w całości lub w części ze środków zewnętrznych.

Dr hab. inż. Mateusz Turkowski otrzymuje tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych!

Postanowieniem z dnia 21 września 2020 Pan Prezydent RP dr Andrzej Duda nadał Panu dr. hab. inż. Mateuszowi Turkowskiemu z IMiIB tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej oraz w życiu osobistym.

Dr inż. Sandra Lepak- Kuc uhonorowana prestiżową Nagrodą Siemensa!

Wydział Mechatroniki, na którym pracuje dr inż. Sandra Lepak-Kuc przez lata kojarzony był głównie z męską kadrą. Ostatnie sukcesy utalentowanej pani doktor pokazują, że czasy się zmieniły. Jej zaangażowanie w pracę naukową oraz osiągane rezultaty doskonale świadczą o tym, że hasło „dziewczyny na Politechniki" nie powinno pozostawać bez odzewu.

Wprowadzenie trybu zdalnego i funkcjonowanie Wydziału Mechatroniki w okresie epidemii COVID-19

Przepisy dotyczące organizacji zajęć oraz funkcjonowania Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19. 

Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2020/2021

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2020r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2020r.

Język angielski – grupy rozpoczynające lektorat przygotowujący do egzaminu B2

Studenci II Semestru Studiów Stacjonarnych I stopnia WYDZIAŁU MECHATRONIKI

grupy rozpoczynające lektorat przygotowujący do egzaminu B2

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

UWAGA KANDYDACI  ZAKWALIFIKOWANI NA STUDIA I STOPNIA

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Politechnice Warszawskiej

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej uprzejmie zapraszają na  na transmisję online 1 października 2020 r. o godz. 10.00