Aktualności

Kursy języka mandaryńskiego

W roku akademickim 2022/2023 Instytut Konfucjusza PW oferuje studentom i pracownikom kursy języka mandaryńskiego prowadzone przez chińskie nauczycielki, na różnych poziomach zaawansowania, zdalnie lub stacjonarnie. Koszt każdego kursu to 100 zł za semestr. Kursy są dostępne także dla osób spoza uczelni na odmiennych warunkach finansowych. Opis kursów znajduje się na stronie Instytutu, gdzie również znajduje się link do systemu rejestracji. Zachęcamy do udziału. Liczba grup ograniczona.

Festiwal Młodych Inżynierów — zobacz, zrozum, skonstruuj!

Jeszcze nie studiujesz, ale już wiesz, że chcesz zostać inżynierem? Dobry wybór — podczas wydarzenia organizowanego w ramach 26. Festiwalu Nauki zobaczysz z bliska inżynierski świat i staniesz się jego częścią. Przeprowadzisz doświadczenia, zdobędziesz specjalne umiejętności i wcielisz się w speca od elektromobilności. Zapraszamy 24 września do gmachu Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej!

Harmonogram zapisów na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2022/2023

UWAGA: zajęcia sportowe na obiektach rozpoczynają się od dnia 03 października 2022r.

Opłaty za legitymację

Studenci rozpoczynający naukę na Wydziale Mechatroniki,

Uprzejmie przypominamy o konieczności wniesienia opłaty w wysokości 22 zł za legitymację studencką. Wpłaty dokonujecie Państwo na rachunek bankowy Wydziału Mechatroniki, dostępny po zalogowaniu się do USOS Web’a, w zakładce Dla Studentów → Rozliczenia. Ci z Państwa, którzy nie wniosą opłaty nie otrzymają legitymacji w dniu inauguracji.

TYLKO OPŁACONE LEGITYMACJE ZOSTANĄ WYDRUKOWANE.

Naukowcy z Wydziału Mechatroniki zwycięzcami tegorocznej Nagrody Jamesa Dysona

– Podczas rozmów z medykami zdaliśmy sobie sprawę ze skali problemu. Prawidłowe i szybkie wykrycie zaburzeń procesu gojenia rany i rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych nie tylko skraca proces leczenia, ale umożliwia zatrzymanie niebezpiecznej dla życia infekcji – podkreśla mgr inż. Dominik Baraniecki, który wraz z mgr. inż. Piotrem Walterem oraz mgr. inż. Tomaszem Raczyńskim zwyciężył w krajowym etapie konkursu o Nagrodę Jamesa Dysona. Naukowcy opracowali projekt inteligentnego opatrunku.

Rejestracja – wrzesień 2022 r. Studia I stopnia oraz studia II stopnia

Harmonogram postępowania rejestracyjnego na Wydziale Mechatroniki

Koniec przykrych niespodzianek

Co łączy hasła inteligentny dom, Internet rzeczy i wygodę? Wszystkie te elementy znajdziemy w prostym, ale jakże ułatwiającym życie wynalazku polskiej firmy produkującej elektronikę domową i ogrodową. Przedsiębiorcze podejście firmy Aquilo wraz z naukowym zacięciem pracowników naszej uczelni: mgr. Karola Bagińskiego, mgr. Wojciecha Credo, prof. Sergiusza Łuczaka oraz kierownika Centrum Komercjalizacji Wyników Badań - mgr. Pawła Zycha pozwoliło na stworzenie urządzenia ułatwiającego codzienną opiekę nad domem.

Inauguracja

Roku akademickiego 2022/2023

Spotkajmy się na Warszawskim Salonie Maturzystów

Uczniów (szczególnie maturzystów 2023), nauczycieli, rodziców i wszystkich tych, którzy są zainteresowani naszą Uczelnią, zapraszamy 8 i 9 września 2022 roku na targi, które odbędą się w Szkole Głównej Handlowej.

Preinkubacja

Inkubator Innowacyjności CZIiTT PW rusza z rekrutacją do już 8. edycji programu "Preinkubacja - szybki start dla przedsiębiorczych". Jeśli macie pomysł na biznes - zachęcamy do zapoznanie się z ofertą kursu. Ma on na celu weryfikację założeń pomysłu i zbudowanie modelu biznesowego przyszłej spółki. Rekrutacja trwa do 10 września.

Doktorant w projekcie REVEAL

Z przyjemnością informujemy o otwartej pozycji doktoranta w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki. Stanowisko finansowane jest ze środków Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach projektu REVEAL http://reveal-h2020.eu. Projekt ten łączy innowacyjne technologie mikroskopowe 2D oraz 3D, uczenie maszynowe i analizę biologiczną (proteomika, genomika) komórek nowotworowych wątroby. Celem projektu jest znalezienie wskaźników nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju choroby.

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi prof. nzw. dr. hab. inż. Leszka Kudły, który przez ponad 50 lat związany był z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Naukowca, który na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, został wychowawcą wielu pokoleń znakomitych specjalistów. Prywatnie zaś był niezastąpionym i nieodżałowanym mężem, tatą i dziadkiem.

Skaner dla Sherlocka

Projekty prowadzone przez naszych naukowców są doprawdy różnorakie. W jednym z ostatnich numerów Stołecznego Magazynu Policyjnego możecie przeczytać o stworzonym na naszym Wydziale skanerze 3D, dzięki któremu wprawni specjaliści w każdej chwili mogą wirtualnie powrócić na miejsce czynności procesowych. To nowoczesne rozwiązanie pomaga odtworzyć, w jaki sposób mogło dojść do zabójstwa. Więcej o nowoczesnych skanerach 3D przeczytacie w artykule Daniela Niezdropa "Plamy krwawe. Ślady, które mówią", gdzie prof. dr hab. inż. Robert Sitnik opowiada o projekcie badawczym, w ramach którego powstał profesjonalny skaner miejsca zbrodni. 

Wyniki Konkursu Engineer 4 Science 2022 - mamy nagrody!

Polska Sekcja IEEE, GovTech Polska oraz 4 Science Institute działając wspólnie w celu umocnienia współpracy środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw, wspierania wyższej edukacji i promowania najlepszych absolwentów wyższych szkół technicznych, pragną poinformować, że w ramach Konkursu Engineer 4 Science 2022, jury wyłoniło najlepszą Pracę Dyplomową: Development of algorithm for cloud of point's segmentation based on orientation similarity autorstwa: inż. Michała Kossakowskiego zrealizowana pod opieką prof. dr hab. inż. Roberta Sitnika.

Miniaturowy aparat EKG

Jest o wiele mniejszy od swoich szpitalnych odpowiedników, a jakościowo śmiało może z nimi konkurować. To miniaturowy aparat do EKG, stworzony przez naukowca z PW oraz dwóch lekarzy.

Mechatronika w programie Polska Metrologia

2 955 000 zł - tyle dokładnie wyniesie kwota przeznaczona dla PW w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Warunkiem otrzymania finansowania była pozytywna opinia Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz potwierdzona współpraca przy wdrażaniu badań naukowych i prac rozwojowych. W efekcie przeprowadzonego konkursu przyznano ją na realizację czterech projektów badawczo-rozwojowych, pochodzących z dwóch z wydziałów Politechniki Warszawskiej: Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Mechatroniki.

Trwa nabór zespołów do udziału w procesie coachingowym

Dział Wsparcia Edukacji PW CZIiTT przypomina o trwającym do 31 lipca 2022 naborze zespołów do udziału w procesie coachingowym (zespołowym dla członków wybranego zespołu i indywidualnym dla lidera/kierownika zespołu) realizowanym w ramach zadania 25 "Nowoczesne zarządzanie uczelnią" projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Trwa ostatni nabór wniosków w zakresie finansowania studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń

Dział Wsparcia Edukacji PW CZIiTT przypomina o trwającym do 31 lipca 2022 naborze wniosków w konkursie na udzielenie finansowania studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów specjalistycznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej. To już ostatnia szansa na skorzystanie z tego rodzaju wsparcia w ramach zadania 25. "Nowoczesne zarządzanie uczelnią" projektu „NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca”.

Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych

Zapraszamy po aktualne informacje na temat funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych na stronę COP: www.cop.pw.edu.pl. Na stronie dostępny jest również Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu i szukają możliwości jego sfinansowania. 

Kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia – wszystkie kierunki

Przejmowanie dokumentów odbywać  się będzie w dniach:

12.07. 2022 do 15.07.2022 w godz. 9:00-15:00

Sala 119 Gmach Wydziału Mechatroniki PW

 ul. św. Andrzeja Boboli 8